SULIFFINNUT ATATILLUGU ANGALANERIT ILISIMASAQARLUARFIGAAGUT AQQUTAA TAMAAT TOQQISSISIMATISSAVATSIGIT AIR GREENLANDIP NUNATTALU ILAGAATIGUT

Covid-19

6. december 2021 nutartigaq

Nunatsinni najugaqavissuunngikkaanni tamakkiisumik akiuussutissinneqarsimasut kisimik nunatsinnut angalasinnaapput. Meeqqat 12-liineqanngitsut nunatsinnukarsinnaapput, kisianni angerlarsimaannaqqusaallutik. Massakkuugallartoq aamma piumasaqaatinik sukatiterisoqarnikuuvoq piffinni tamanik orninneqarsinnaasuni.

Kalaallit Nunaannut angalaniaruit PCR-iik misilitsissimassaatit. Misilitsinneq annerpaamik akunnernik 48-nik pisoqaatigissaaq, PCR-imillu misilitsinnikut nunanit ukuninnganeersut akuerisaalerlutik: EU-mi nunat, Schweiz, Norge, Luxemburg tuluillu nunaanneersut.

Inuit 15-lileereernikut tamakkiisumik akiuussutissinneqarnikut tikereernerup kingorna angerlarsimaannarnissamut misilitseqqinnissamullu piumasaqaatit atuukkunnaarput.

Maleruagassat Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup nittartagaani Coronahjemmeside annertunerusumik paasisassarsiorfigikkit.

Piffinni tamanik orninneqarsinnaasuni piumasaqaatinik sukatiterneqarnerat uani atuarsinnaavatit: https://sermitsiaq.ag/kl/nuna-tamakkerlugu-killilersuisoqalerpoq

Danmarkimit Kalaallit Nunaannut angallanneq

 • Nunatsinni najugaqavissuunngikkaanni tamakkiisumik akiuussutissinneqarsimasut kisimik nunatsinnut angalasinnaapput.
 • Nunatsinnut aallannginnermi PCR-mut misiliut sivisunerpaamik akunnerit 48-nik pisoqaassusilimmik takussutissaqassaatit. Nunani ukunani PCR-imik misiliutit akuerisaapput: EU-mi nunat, Schweiz, Norge, Island, Luxemburg tuluillu nunaat.
 • Meeqqat marluleereernikut angerlarsimaqqusaapput, tamakkiisumik akiuussusersimanngippata.
 • Nunanit allaneersuugaanni tamarmik nunatsinnukarsinnaanngillat. Taakkununnga tunngatillugu Kalaallit Nunaata Danmarkimi maleruaqqusat malippai. Nunat allattorsimaffii udenrigsministeriep nittartagaani qallunaatoortumi takukkit: udenrigsministeriets hjemmeside
 • Novembarip aallaqqaataaniit SUMUT-mut immersugassat atuukkunnaarput.

Kalaallit Nunaata iluani angalaneq

Nunatta iluani angalanermi piumasaqaatit

Inuit aqqaneq-marluniit ukiullit nunatta iluani angalassappata, COVID-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanissaat piumasaqaataavoq. Meeqqat marlullu aqqaneq-marlullu akornanni ukiullit PCR-mut misiliut negativiusoq takutissavaat. PCR-mut misiliut sivisunerpaamik akunnerit 48-nik pisoqaassuseqassaaq.

Tamakkiisumik akiuussusersorneqarsimanissamik piumasaqaat ukununnga atuutinngilaq; angerlaraanni imaluunniit ilinniariartorfimmut angalagaanni, toqqakkatut inuiaqatigiinni suliassaqartitaagaanni, imaluunniit angallassissutini angalanermi sulisutut suliaqassagaanni.
Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqalertarput akiuussutissanut tunngatillugu piumasaqaatit tamarmik pisimagaanni, tamannalu uppernarsarsinnaagaanni.
Naak akiuussuserneqarsimanissamut piumasaqaat atuutinngikkaluartoq, angalassatilluni PCR-mut misiligummik negativiusumik aallannginnermi takutinneqaqqaassaaq. PCR-mut misiliut sivisunerpaamik akunnerit 48-nik pisoqaassuseqassaaq.

Nunatta iluani angalassagaanni angerlarsimaannaqqusaaneq

Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanngikkuit kiisalu nunatta iluani angalassallutit taava ulluni tallimani anissanngilatit aamma tikiffinnut apuukkuit COVID-19-imut PCR-mut misissortissallutit. Ullut tallimassaanni imaluunniit aallarnerpit kingornatigut misissortissaatit, misissortinnerillu negativiuppat tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuunneqalissallutit. Ullut tallimassaanni misissortinngikkuit taava sivikinnerpaamik ulluni 14-ini ataannavissumik tassani illoqarfimmiiginnassaatit illoqarfimmut allamut aallaqqinnginninni.

Akiuussuserneqarsimanissamik piumasaqaat meeqqanut ataatsiniit aqqanillit ilanngullugit ukiulinnut atuutinngilaq.

Akiuussuserneqarsimanissamik piumasaqaat inunnut atuutinngilaq, Nunatta Nakorsaaneqarfianiit nalilerneqarpat akiuussuserneqassanngitsut.

Coronaqarsimaguit coronatest positiviusoq, ullut 14-iniit sapaatit akunneri 12-nut pisoqaassusilik, uppernarsaatitut atorneqarsinnaavoq.

Tamakkiisumik Covid-19-mut akiuussusernerqarsimaneq

Tamakkiisumik akiuusserneqarsimasoq tassaavoq Covid-19-mut marloriarluni kapitinnikoq, kapitinnerit kingulleq minnerpaamik ullut 14-nik pisoqaassuseqassalluni. Kalaallit Nunaanni akiuussutit akulerunnikut akuerineqarput.

Københavnip mittarfiani sumi misissortissinnaavunga?

Københavnip mittarfiani misissortinnissamut periarfissat pingasuupput.

Ukunani marlunni akiliillutit misissortissinnaavutit ingerlaannaq akissutisillutit. Siumoortumik piffissamik inniminniisoqarsinnaavoq:
https://www.airportdoctor.dk/covid-19-test/
 • https://www.cph.dk/praktisk/falck-corona-testcenter

Angalasut naalagaaffeqatigiinneersuni akeqanngitsumik misissortissinnaapput misissuisarfimmi tikittarfiup silataaniittumi (allagartat malikkit). Uani PCR-mut misissortinnissamut tulleriaartunut ilanngussinnaavutit. Akissut akunnerit 24-t qaangiuppat takkutissaaq.

Timmisartumut Kalaallit Nunaannukartumut ikisinnaanngilatit PCR-mut misilitsinnerpit akissutaa pitinnagu. Akeqanngitsumik mittarfimmi PCR-mut misissortikkusussaguit innersussavatsigit aallalinnginnermi minnerpaamik akunnerit 24-t sioqqullugit misilitsikkiartussasutit.
Misissortittarfinniit allaniit PCR-mut misilitsinnerit aamma akuerisaapput, sivisunerpaamik akunnerit 48-nik pisoqaassuseqaruni.

Angalanermi toqqissisimaneq

Nunatta Angalatitsivianit nunatsinni suleqatigisagut attaveqatigilluarpagut. Siunnersuutinik maleruagassanillu allanik takornariaqaleqqinnissaanut piareersaataasinnaasunik nassiussuinikuuvugut.
Erseqqissaassutigissavarput Kalaallit Nunaata danskit covid-19 nalaani maleruagassarisaat naapertorlugit ingerlatsisoqarnikuummat. Taakkuli saniatigut Naalakkersuisut nakorsaaneqarfik napparsimaveqarfiillu peqatigalugit aamma namminneq nunatsinni malitassanik maleruagassaliornikuullutik.

Illit tikeraatut Kalaallit Nunaannut angalanninnerni pinngitsoornak isumagisassatit:

 • Covid-19-mut misiliut negativiusoq Kalaallit Nunaannukalernermi takutissinnaasussaavat
 • PCR-mut misiliut negativiusoq annerpaamik akunnerit 48-nik pisoqaassuseqassaaq
 • Tamakkiisumik akiuussutissaqarsimanissaq
 • Pinngitsoornak mittarfinnut iserniutaa qanimut qingamullu assiaquteqassaatit apuunnissavit mittarfimmiillu aninissavit tungaanut.

Tikeraangut qanoq iliuseqarsinnaapat Kalaallit Nunaanut Covid-19 eqqutinnginnissaanut.
 Pingaaruteqarpoq tikkuartornissaa takornarissat angalasullu allat Kalaallit Nunaannukartut sunulluunniit tuniluunnissamut annikillisaanissamut peqataasinnaammata:

 • Peqqikkuit aatsaat angalagit
 • Assannut sprit-imik nammineq nassarit
 • Hotel-erni igalaat ullormut minnerpaamik 10 minutsit ammatittakkit
 • Pisiniarfinni: Pisiarinianngisatit attornaveersaakkit
 • Aallannginnermi angalanermut sillimmasiissumik pisigit
 • Naammagittartit! Suna tamarmi sivisunerusulertussaapput ulloq ingerlanerani eqqiaanerunissaq pillugu (timmisartumut bussinullu ikinerit, nerisassanik inniminniineq, il.il.)

MALUGIUK: timmisartuussinerni tamani qanermut assiaqut atorneqassaaq

Nunatsinnut aammalu nunatta iluani angalanermi qanermut assiaquteqarnissaq piumasaqaataavoq, angalasullu namminneq peqarnissartik akisussaaffigissavaat. Qanermut assiaqutit ”kirurgisk maske”-ussapput imaluunnit ”FFP2-maske”. Qanermut assiaqutip qingaq qanerlu assersimassavai. Meeqqat arfinillit inorlugit ukiullit uani ilanngunneqanngillat. Qanermut assiaqut aallarfissami mittarfimmut isilernermik apuuffimmi mittarfimmit aninissamut atuinnavinneqassaaq.

Nerinermi qanermut assiaqut peerneqarsinnaatitaavoq. Nerereernermilu nutaamik atorneqanngitsumik atisinissaq innersuussutaavoq. Kalaallit Nunaanni qanermut assiaqutit ukunani pisiarineqarsinnaapput: Pilersuisoq, Pisiffik aammalu Brugseni. Saniatiguttaaq pisiniarfiit allat aamma tuniniaapput.

Paasissutissat allat
 – Visit Greenland aqqutigalugu covid-19 pillugu annerusumik paasisaqarit (qallunaatoorpoq)
 Timmisartuussinerit pillugit Air Greenlandimut apeqqutissavit akissutissartai (FAQ) nassaarikkit