SULIFFINNUT ATATILLUGU ANGALANERIT ILISIMASAQARLUARFIGAAGUT AQQUTAA TAMAAT TOQQISSISIMATISSAVATSIGIT AIR GREENLANDIP NUNATTALU ILAGAATIGUT

Staycation

Aajuku massakkut nunatsinni angalanissamut pilersaarutaasut. Eqqaamallugu nunatta iluani angalanerit coronaqarnerani akikillisaagaasallutit! 

Coronaqarnerani angalanerit akikillisaagaasinnaavoq. Nittartagatsinniittumi akit takusinnaasatit akikillineqassapput (Ilulissanut weekendernissaq minillugu). Angalanissamut pilersaarutaasuni takusinnaavatit akikilliliineqarnissamut suut periarfissaanersut. Ilinnut tulluarsakkamik angalanissamut pilersaarusiussagutta aamma coronaqarnerani akikilligaasumik sanaassinnaavatsigit!

Unnuinissamut coronaqarnerani akikillisaat unnummut ataatsimut 500 kr tungaanut akikillisaataassaaq (annerpaamik ullut 7-it, annerpaamillu akiata 75%-ia). Misigisassarsiornerit aamma kr. 300 tungaanut akikillisaassapput (annerpaamik inummut ataatsimut akiata 30%-ia).

Coronaqarnerani akikillisaat atuutissaaq nunatsinnut isertiternermi mattussuussimanissamut malittarisassat atuukkunnaarnissaanut, Naalakkersuisut nalunaarneraniit ullut 30-t kingornata tungaanut, kingusinnerpaamilli juni-p 30-ata, 2021, tungaanut. 

Ilulissani Staycation!
Nuummiit Ilulissanut timmisartorluni ulluni sisamani feeriarneq (upernaakkut imaluunniit ukiakkut)

Ulluni sisamani misigisassarsiornissamut piffissaqarpit, imminullu ilorrisimaartikkusullutit? Taava eqqortumut iserputit. Ullormi siullermi ullorornerani aallassaatit, angerlarfissannilu aatsaat ualikkut aallassallutit. Misigisassarsiorluarnissannut piffissaqarluassaatit.

Akia:
4.495-miit
Sisimiuni misigisassarsiorlunilu qasuersaarneq
Sisimiunik tallisamik sapaatip akunneranik naanersioriartorluni - coronaqarnerani akikillisaatit peerneqassapput!

Nunatsinni pissangarnartorsiorfimmukaqatigitigut! Ilaatigut iluartarpoq najugarisaq qimalaarnissaa imminut iluarusutsikkiartulaarluni. Allanik misiliinissamut aalajangerit nuannersunillu misigisassarsioriarit. Sisimiuni periarfissat arlaliupput.

Akia:
4.875-miit
Kangerlussuarmi Camp Ice Cap-imi misigisassarsiornertalik
Kangerlussuarmi sap.ak. naanersiorneq, Camp Ice Cap-imi misigisassarsiornertalik - Coronaqarnerani akikillisaatit peerneqassapput!

Kangerlussuarmut ulluni sisamani angalanilli inuppassuit misigisinnaanngisaannik misiliissaatit: Tassa Sermersuarmi unnuineq! Tammaarsimaarfimmi sermiinnaasumi, tupermi ilisimasassarsiortut atortagaasa assingani unnuissaatit. Misigissassaq taanna nuannersoq meeqqanit inersimasunillu peqataaffigineqarsinnaavoq!

Akia:
7.025-miit
Nuummiit Ilulissanut poorskisiorneq 2022
Ilulissanut nuanningaartumut poorskesioriarit. Avannaani misigisassaasinnaasut misigalugit: Qimusserneq, ilulissat, pisuttuarnerit angalanerillu.

Hotel Arctic peqatigalugu Ilulissani misigisaqarluarfiusumik feeriarnissaq neqeroorutigaarput. Tassani eqqissillutit poorskisiorsinnaavutit imal. ikinngutitit ilagalugit poorskimi nuannersumik ullup qeqqasiorsinnaavutit.

Akia:
7.995-miit
Aasaanerani Ilulissani staycation
Nuummiit ilulissanut timmisartorluni ullut sisamani imaluunniit tallimani staycation-erneq

Uani angalanermi Nuummiit iluliarujussuit illoqarfiannut Ilulissanukaatissavatsigit, misigisassarpassuit isikkivigissuillu qanittuaraallugit. Seqineq ulloq unnuarlu kaaviinnartoq, arferit, iluliarsuit UNESCO-llu eqqissisimatinneqarfia takoriaannaanngorlugit!

Akia:
Kr. 5.445-miit
Kujataani aasaaneranata kialaarnera
Nuna qorsooqqissoq, sikut tungujortut Uunartorlu - - corona peqqutaalluni akikillisaat peerneqassaaq!

Kujataa immikkuullarissuuvoq – nuannernerpaajullunilu misigisassat akornanni qinigaqartariaqannginnavit, angallammut ilaallutit arlaanniit arlaannut apuuteriaannaagavit. Pisuttuarsinnaavutit, savaateqarfiit takusarsinnaavatit, aalisariarsinnaavutit, Igalikup eqqaaniittoq qallunaatsiaqarfik takusarsinnaavat, Qaqortumilu illoqarfilerisinnaallutit.

Akia:
9.995-miit
Sisimiunut misigisassarsioriarneq
Sisimiuni sivitsukkamik sapaatip akunneranik naanersiorneq pissanganartorsiornertalik - corona peqqutaalluni akikillisaat peerneqassaaq!

Sisimiut tunuatungaani pisuttuarit, angallammik angalagit, katersugaasivik takusaruk, Taseralimmut café-riarit, illoqarfimmi qummut ammukajaartumilu pisuttuarit, qimmeqarfillu takusaruk.

Akia:
5.275-miit
Qaasuitsup killeqarfiata avannaani misigisassarsiornq
Kangerlussuarmi, Ilulissani, Sisimiuni Qeqertarsuup tunuanilu ullut aqqanillit misigisassarpassuaqarluni - corona peqqutaalluni akikillisaat peerneqassaaq!

Una neqeroorut immikkuullarissuuvoq! Neqeroorutitsinniit assigiinngitsuniit katitigaavoq, Ilulissani, Sisimiuni Kangerlussuullu eqqaaniittumi sermersuarmi misigisassarparujoqassallutit.

Akia:
25.775-miit
Kujataani misigisassarsiorneq
Narsarsuarmi Igalikumilu ullut tallimat - corona peqqutaalluni akikillisaat peerneqassaaq!

Uani angalanermi misigisassat pingaarnersaasa ilarissavaat kujataani sikorsuit nunaqarfillu inissilluaqqasoq Igaliku. Igaliku nunatsinni qorsooqqinnerpaat ilaanni inisseqqavoq.

Akia:
9.995-miit
Sisimiunut misigisassarsioriarneq
Sisimiuni pissanganartorsioluni: misigisassarsiornerit sisamat ilanngutereerlugit – corona peqqutaalluni akikillisaat peerneqassaaq!

Angalanermi uani pisussat ilanngullugit pisiassami, ilaqutariillusi imaluunniit peeqqisarlutit nuannersumik misigisassarsiorsinnaavutit. Hotel Sisimiut suleqatigalugu pisussanik aaqqissuussarput ataani takusinnaavat, Kalaallit Nunaanilu pinngortitamut nuannerluinnartumut ulluni tallimani misigisassarsiornissamut periarfissippatsigit, aamma arlaleriarlutit spa-mi kinisimaarsinnaarnissamut!

Akia:
10.100-miit
Nuummut sivitsukkamik sapaatip akunneranik naanersiorneq
Sisimiuniit aallarit – coronamut tunngatillugu akikillineqassaaq!

Nuummut sivitsukkamut sapaatip akunneranik naanersioriarit nuannerluinnartumik. Uani periarfissaqarpoq ikinngutit ilaquttallu tikeraarnissai kulturisiornissarlu.

Akia:
4.875-miit
Nuummut sivitsukkamik sapaatip akunneranik naanersiorneq
Ilulissaniit aallarit – coronamut tunngatillugu akikillineqassaaq!

Nuummut sivitsukkamut sapaatip akunneranik naanersioriarit nuannerluinnartumik. Uani periarfissaqarpoq ikinngutit ilaquttallu tikeraarnissai kulturisiornissarlu.

Akia:
4.975-miit