SULIFFINNUT ATATILLUGU ANGALANERIT ILISIMASAQARLUARFIGAAGUT AQQUTAA TAMAAT TOQQISSISIMATISSAVATSIGIT AIR GREENLANDIP NUNATTALU ILAGAATIGUT

Kalaallit Nunaanni Sinilluarit

Illoqarfiit amerlanerni akunnittarfeqarpoq, illoqarfinnilu ataasiakkaani unnuiffissat allat periarfissaasarlutik.

Nunaqarfiit amerlanerni unnuiffissanik aamma periarfissaqarpoq. Unnuiffitsialaat nalunngilagut, taamaammat inniminniiffigisinnaavatsigut, nalunagu unnuiffissamik ajunngitsumik inissinneqarumaarlutit. Nunatsinni akunnittarfiit nutaarsiassatsinni saqqummillattaaneranni nunatsinni akunnittarfiit nittartagatsinni allaaserisagut ikaluartuaassapput.

 

 

Nuummi unnuisarfiit

Hotel Hans Egede 

Imminut ilorrisimaartinniaruit, illoqarfiup qeqqani akunnittarfimmi pitsaassutsimigut sisamanik ullorialikkami Hotel Hans Egede-mi, init quleriit tallimaanni isikkivigilluinnartumi illoqarfimmi pitsaanerpaamik neriniartafittalimmi Sarfalimmi, inississaatit. Tassanngaanniit Illoqarfiup Nuup qeqqa tamaat qaqqat eqqaaniittut Nuullu ikera takusinnaassavatit. 

Hotel Hans Egede nunatsinni akunnittarfiit annerpaat ilagaat nunarsuarlu tamakkerlugu inuit niuernermik ingerlatsinermut atatillugu angalallutik nunannaariarlutilluunniit nunatsinnut tikerartuarput. Akunnittarfik marlunnik neriniartarfeqarpoq, kaffisorniartarfeqarluni ataatsimeersuartunullu immikkoortortaqarluni.  

Inissanit pitsaassutsit tallimaasunit akikinnerneq, nalinginnaq, pitsaanerpaap tullia pitsaanerpaarlu arlaat nammineq toqqarsinnaavat. Init tamarmik ullaakkorsiornertaqarput, akeqanngitsunik kanaalilinnik TV-kkut isiginnaaruteqarlutik radiolioqarlutillu, internetsimut attaveqarlutik iluaqqinnaanillu siniffeqarlutik (Jensen Senge), soorunalumi pitsaassutsitut toqqakkap qaffakkiartornera ilutigalugu periarfissat annertusiartussapput. Akunnittarfik marlunnik pingasunilluunniit initalinnik 15-inik eqqamini inissiaateqarportaaq. 

 

Hotel Hans Egede Express

Hotel Hans Egede Express (HHEE) tassaavoq akunnittarfik akikitsoq pitsaassutsimigut marlunnik ullorialigaq Nuummi illoqarfiup qeqqani inissisimasoq. HHEE Hotel Hans Egede-mit pigineqartoq atorsinnaassuseq ilusilersuinerlu qitiutinneqarlutik aaqqissugaavoq inillu tamarmik TV-kkut isiginnaaruteqarput akeqanngitsumillu internetsimut attaveqarlutik. 

Akunnittarfik 108-inik, sisamanik tassalu Express, Family, Pluss aamma Sea immikkoortitikkanik initaqarpoq. Akunnittarfik ullaakkorsiortarfeqarpoq, illoqarfiullu qeqqani neriniartarfippassualimmi inissisimammat, ullup qeqqasiorfissaq unnukkulluunniit neriartorfissaq ungasingaarani. 

 

Hotel Søma Nuuk

Nuummi Hotel Søma pitsaassutsimigut pingasunik ullorialigaq 43-inik sisamanut immikkoortitikkanik – pitsaanerpaanik, nalinginnaasunit pitsaanerusunik, nalinginnaasunik akikitsunillu initaqarpoq. Taakku saniatigut ininik tallimanik ullaakkorsiutitalimmik unnuiffissaqarmat (Bed & Breakfast) Sømmandshjemmi tamanut neqeroorutissaqarpoq.  

Init amerlasuut ataasiuttakkamik marluuttakkamillu siniffeqarput. Pitsaanerpaat angisuujupput qaamasut TV-ikkut isiginnaarutillit, internetsimut attavillit, oqarasuaatillit, uffarfillit perusuersarfillillu. Nalinginnarnit pitsaanerit aqqaneq marluk angisuujupputtaaq qaamasut siulianisut atortorissaarutillit. Nalinginnaasut nutaaliaapput paarilluagaallutik TV-ikkut isiginnaarutillit, internetsimut attavillit, uffarfillit, perusuersarfillit nutaanillu pisatsersukkat. Ilaqqutatit ilagigukkit inissiamik arfinilinnut inissalimmik akunnittarfeqarportaaq. 

Sømandshjemmip kaffisorniartarfia ineqartunut ullormullu neriartortartorpassuarnut kaffisoriartortartorpassuarnullu isersimaartarfittut atuuppoq. Akunnittarfimmi tamarmi- unnuisuuguit imal. sivikitsumik oqaluussiartoruit internetsimut attavik akeqanngilaq. Nuummi Sømandshjemmi pitsaasunik 50-it pallillugit inissalimmik ataatsimiittarfeqarportaaq, tamatumalu saniatigut piujuaannartitsinissamik toqqammaveqarnissamik eqquutitsinissaq Sømandshjemmimit pingaartinneqaqaaq.  

Inuk Hostel

Inuk Hostel alinaaqisoq, immap killingani Sermitsiamut isikkivilimmi inissisimavoq. Inuk Hostelip qiterisaani ippoq Café Inuk, kaffisorniartarfilik, ataatsimiittarfilik Kalaallillu nerisassaataannik soorlu tuttup savallu neqaannik aalisakkanillu nerisassianik neriniartarfilik. Aasakkut sissaliarsinnaavutit qangalu kalaallit periaasaat naapertorlugu aalisagartorlutit. Inuk Hostel illoqarfiup qeqqaniinngilaq minutsilli 20-iinnaat pisulluni illoqarfiup qeqqa tikinneqassaaq, isikkivillumi taamaaliorusunnarpoq! 

Kaffisorniartarfiup/neriniartarfiup eqqaaniipput illuaqqat sisamat nunatsinni 1930-ikkunni illuliaasarsimasut assilillugit sananeqarsimanermikkut immikkoorluinnaq misinnartut. Illuaqqat tamarmik TV-kkut isiginnaarutilinnik isersimaartarfeqarput. Illuaqqat pingasut sisamanik initaqarput ataaserlu marlunnik initaqarluni, tamarmillu tupinnaannartumik isikkiveqarput akeqanngitsumillu internetsimut attaveqarlutik.  

 

Hotel Nordbo

Vandsøvejimi Hotel Nordbo 23-inik nutaalianik alianaatsunillu akunniffissanik inissiaqarpoq. Illoqarfiup qiterpiaaniinnginnamik eqqissisimanarput taamaakkaluaq minutsit quliinnaat pisulluni illoqarfiup qeqqa neriniartarfippassualik pisinarfippassualillu tikinneqassaaq. 

Hotel Nordbo sanaartukkani ataatsimoortuni Nuup illoqarfiata qeqqanut isikkivilimmi inissisimavoq inissiallu nutarterlaajullutik nutaanik igalaaqarput, nutaanik pisatsersugaallutik immikkullu uffarfeqarlutillu perusuersarfeqarput atortorissaartumillu igaffeqarlutik. 

Inissiat ilaat amerlasuut immikkut sinittarfeqarput ilaallu ineqarlutillu igaffeqarput nerisarfilimmik. Angerlarsimaffippalaartitsinissaq pingaartinneqarmat sivisujaamik najugaqarnianut toqqagassaqqissuuvoq. tamannarpiarlu pissutigalugu Nordbo errorsisarfeqarportaaq. 

Inissiat tallimanut immikkoortitigaapput:  Inissiat Studio-it, inissiat marlunnik initallit marlunnut, pingasunut tallimanullu naatsorsuussat, superior aappaa affaa angissusilimmik siniffillit, atortorissaartunik igaffeerallit issiaarffissallillu.  

 

Hotel Aurora

Hotel Aurora Nuummi akunnittarfiit nutaanersaraat. Taanna akunnittarfiuvoq immikkut ittoq, illoqarfiup immikkoortuani suliffeqarfiusimasumi inissisimasoq, minutsilli qulit 15-illu akornanni pisulluni illoqarfiup qeqqa tikittariaalluni. Taamaalilluni akunnittarfippassuarnut Europami illoqarfissuit immikkoortuini qangarnisaanerusuni sanaartukkanut eqqaanarpoq. 

Hotel Aurora 19-inik marluuttarissanik initaqarpoq, aqqaneq marlunnik ilorrisimaarnartunik ilaqutariinnut inissaqarluni ataatsimillu ataasiuttakkamik ineqarluni. Inissat tamarmik uffarfeqarlutillu perusuersarfeqarput, nerisarfimmi isersimaartarfimmilu angisuumi akeqanngitsumik ullaakkorsiortoqarsinnaavoq. Ullup qeqqasiutinik unnukkullu nerisassanik annikitsunik pisisoqarsinnaavortaaq.  

Hotel Aurora Nuummi unnuisarfinnik inissianillu akunnittarfinnik arlalinnik ingerlataqarpoq.  

 

Ilulissanni unnuisarfiit

Ilulissani Hotel Arctic

Nunatsinni hotel-ini pitsaanerpaaq immaqalu aamma tusaamasaanerpaaq Ilulissaniippoq Hotel Arctic. 1984-mi Hotel Arctic Ilulissani illoqarfiup silataani sananeqaleqqaarmat assut illaruaatigineqarpoq. Hotel-imut ilassutit pingasut-sisamat kingorna illaruartoqarunnaarpoq.

Hotel-i sisamanik ullorialik Ilulissat illoqarfianut, sermersuup paavanut Qeqertarsuup tunuanullu isikkiviginnerpaaqarluni inisseqqavoq. Hotel Arctic hotel-ini sisamanik ullorialinni avannarpasinnerpaajuvoq, aammattaaq pisariaqartissagukku tallimanik ullorialimmik ataatsimiittarfeqarluni. Hotel-imi init, iglo-t, suite-llu 95-iusut init assigiinngissutaanut qulingiluanut immikkoortitaniipput, taamaammat ilinnut tulluartumik peqartuaannarput.

Hotel-i marlunnik nerisassanik sassaassillaqqittunik neriniartarfeqarpoq, silataanilu aneerasaarfimmi eqqissiivillutit viinnisorujuutaa seqineq kaaviinnartoq immamiittuni ilulissanut qalipaatilersuisoq isiginnaarsinnaavat. Nuannarilluinnassavat!

 

Best Western Hotel Ilulissat

Hotel Ilulissat, sisamanik ullorialik, juni-mi 2021 ammarpoq. Ilulissani illoqarfiup qeqqani inisseqqavoq mittarfimmiit mittarfimmullu ingerlassinissamut neqeruussallutik. Ataatsimiiffissanut periarfissaqarluassaaq. Neriniartarfik, imerniartarfittallik, qullerpaami aneerasaartarfiup saniani nassaarisinnaavat. Uani ullaakkorsiornerit, ullup qeqqasiornerit, unnukkorsiornerit, kaffi, imeruersaatit kaagillu sassaalliutigineqassapput.

Init 78-iusut imatut inissinneqarput; suite-t marluk, superior-it 16-t, executive-t 18-t, init naliginnaasut 30-t, init ilaqutariinnut 12-t. Init tamarmik marluuttarissanik siniffeqassapput, ilaqutariillu inaanni aamma quleriaanik siniffeqassalluni.

Hotel Ilulissat nutaalianik ataatsimiittarfeqassaaq, init arfineq marluusunik pisatarissaartunik ataatsimiittarfeqassalluni.

Hotel Søma Ilulissat (Hotel Avannaa)

Sullitatta arlaliisa nunatsinniittut Sømandshjem-it atornissai nuannarivaat, Hotel Avannaalu taakkununnga ilassutaanikuulluni. Tassa isumaqarpoq sinneqartoorutaasut tamarmik nunatsinni Danmark-imilu aalisartunut imarsiortunullu atugarissaarnerunissamut suliniutunut atorneqassallutik.

Hotel Avannaa Ilulissani illoqarfiup silatinnguani inissisimavoq. Hotel-imi persuarsiorfiunngitsumik misigisimasaqartitserusuttarput, nutaamillu kaffeqartuaannarluni!

Hotel-i marluuttarissanik 21-nik ineqarpoq, ataasiakkaatut atorneqarsinnaasunik, aammattaaq ataatsimik penthouseqarput inissaqarluarnissamik pisariaqartitsissaguit.

Init tamarmik silataaniit immikkut isaariaqarput, illoqarfimmullu isikkivigilluarlutik.

Hotel Sisimiut

Nunatsinniittuni illoqarfini annerpaat aappaanni Hotel Sisimiut pingaarutillit ilagaat, sulillutik angalasunut unnuisarfik pitsaalluinnartuulluni, wifi-qarluni, ataatsimiittarfeqarluni ataatsimiittarfissuaqarlunilu.

Hotel-i ininik assigiinngitsunik neqerooruteqarpoq, Business suite-t ilanngullugit Nasaasamut, illoqarfimmut immammullu isikkivigissut. Business suite-t init marluk ataatsimoortillugit inissinnikuupput, sinittarfeqarluni atisaasivittalik nerrivittalillu, inilu sofaqarluni nerrivillu issiavittalik.

Init tamarmik akeqanngitsumik wifi-qarput nutaalianillu fjernsyneqarlutik tv-mut radio-mullu kanalit arlalinnut atassuteqartumik. Inini te kaffelu sananeqarsinnaapput, ullaakkorsiornissarlu ilaareerluni Brasserie & Restaurant Nasaasami sassaalliutigineqartarluni, tassanittaaq nuannersumik imerniartarfeqarpoq,

Silataani marlunnik boblebad-eqarpoq, pisuttuareernerup sisorareernerulluunniit kingorna nuannersumik kissalaarfigisinnaasarnik.
Nunatsinni illoqarfiit pissaganarnerit ilaannut suliartussaguit, Hotel Sisimiut qinigassatsialaavoq.

 

Hotel Angmagssalik

Nunatsinni isikkiviit Hotel Ammassalimmiit isikkivittut takorannertigisut ikittuinnaapput. Akunnittarfimmut aqqutaata qummukajaajungaatsiarnera nassuerutigerusupparput, tamannali imminut akilersinnaalluarpoq (akunnittarfiup busseeraanut ilaallutit aamma tappavunnarsinnaavutit).

Akunnittarfik immikkoortunik assigiinngitsunik 40-inik initaqarpoq, tassani (akiliilluni atorneqarsinnaasumik) wifi -eqarpoq pitsaasumillu neriniartarfeqarluni.

Akunnittarfiup isersimaartarfia nutartigaq alutornarluni qangamut eqqaanarpoq koorbunillu filmiliami ilaasutut misigisinnaassaatit. Isersimaartarfiit alianaatsut inillu kusanartut eqqaassanngikkaanni akunnittarfik isikkivissua alutornarluinnartumik aneerasaartarfaqeqarpoq. Tasiilaq kangerliumanermi alianaatsumi qaqqarsuarnit inngilinnit ungaluneqarsimasumi inissisimavoq. Isikkiviinnaaluunniit ilumut periarfissagissaarneruvoq akunnittarfimmilu iluarusunnissat suliniutigineqarluni.

Hotel Angmagssalik tassatuaavoq nunatsinni akunnittarfiit namminersortumik pigineqartumik takornariartitsilluni angallassinernut atugassiamik qulimiguulimmik pigisaqartoq.

Hotel Maniitsoq

Hotel Maniitsoq talittarfiup qulaani immamut isikkivigilluni inissisimalluaqqavoq. Hotel-p neriniartarfiani nerisassat mamartut angalaqatit peqatigalugit unnussiorluarlutit nerilluarsinnaallutit. Init ajunngilluartut pujortarfiunngitsut 21-iupput. Init immikkut uffarfittaqarput 32”-imillu fjernsyneqarlutik satellitsikoortunik kanal-eqartumik.
Hotel-i tamakkerlugu wifi-qarpoq. Hotel Maniitsoq ataatsimiittarfeqarluarpoq, inunnut 30-t tungaanut kursusertarfeqarlutik imaluunniit inuit 60-t tungaanut ataatsimiitsitsisinnaallutik.