Vi er specialister i erhvervsrejser Vi giver dig tryghed hele vejen Vi er en del af Air Greenland & Grønland

CSR

Vi gør en forskel

Når du vælger at rejse med Grønlands Rejsebureau, er du garanteret en oplevelse for livet. For at Grønland skal forblive en af de mest fantastiske steder på jorden, er ansvarlighed og omtanke påkrævet.

Grønlands Rejsebureau har altid optrådt samfundsansvarligt, og vi har taget vare på vores omgivende samfund. Vi ønsker nu at gå skridtet videre og forpligte os i endnu højere grad til at bygge langvarige og mere formaliserede relationer med andre aktører i Grønland, til fordel for det grønlandske samfund.

Grønlands Rejsebureau er det eneste grønlandsk ejede rejsebureau i Grønland – og samtidig er vi det største rejsebureau med lokal tilstedeværelse i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq. Vi har således vores rødder og fødder solidt plantet i Grønland. Det forpligter, og det motiverer.

Air Greenland, vores moderselskab, tiltrådte ”FN Global Compact” i 2010 som den første grønlandske virksomhed, og Air Greenlands politik for samfundsansvar dækker ikke blot Air Greenland, men også koncernens datterselskaber, herunder Grønlands Rejsebureau. Vi er altså forpligtet, som virksomhed, til at leve op til de ting, som FNs Global Compact dækker over. Global Compact er omfattende og favner blandt andet menneskerettigheder, miljøansvar, anti-korruption etc.

 

 

Vi støtter…

Grønland har over 56.000 indbyggere. Derfor er der behov for engagerede og kompetente borgere for at hjælpe med at udvikle samfundet. Hver enkelt borger i Grønland er vigtig. Vi mener, at det er vigtigt at beskytte job og uddanne arbejdsstyrken, færdigheder og talenter i Grønland. Derfor fokuserer vi på nogle områder, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel.

  Børn og unge

•  Uddannelse

•  Kultur &  Sport

•  Købe lokalt i Grønland

Børn og unge

Grønlands fremtid i form af børn og unge skal have muligheden for at vokse op i et sikkert miljø, for at blive hengivne medlemmer af samfundet. Derfor besluttede vi at arbejde tæt sammen med Foreningen Grønlandske Børn. Foreningen Grønlandske Børn arbejder på at forbedre forholdene for børn og unge i Grønland. Blandt andet er vores samarbejde baseret på at give penge til nogle store projekter, som virkelig kan gøre en forskel og allerede er aktive.

Uddannelse

Grønlands Rejsebureau har til formål at hjælpe unge i Grønland med at lære og udvikle færdigheder. I den sammenhæng spiller virksomheder en vigtig rolle, da de kan etablere lærlingeuddannelser og praktikpladser. Dette er med til at sikre, at de unge har den nødvendige praktiske erfaring. Vi ønsker at bidrage til at sikre, at denne nødvendige praktiske erfaring og hjælp til uddannelse er garanteret. Derfor har vi oprettet mindst en permanent lærlingeuddannelse hos os. Derudover gør vi alt for at tilbyde praktikanter mulighed for at prøve kræfter med arbejdslivet. Vi ønsker også at støtte aktiviteter, der hjælper unge.

Vi har ydet donation specifikt til Sapiik-projektet i Foreningen Grønlanske Børn. Dette er med det formål at støtte unge i uddannelse.

Sådan støtter vi

Det er Foreningen Grønlandske Børn, der står bag dette projekt, og vi har valgt at støtte projektet ved at donere en sum penge, som er øremærket forskellige dele af projektet. Desuden er flere af vores medarbejdere i Nuuk mentorer for de unge mennesker, og så åbner vi vores døre, hvis nogle af de unge har lyst til se, hvad det vil sige at arbejde i et rejsebureau.

Kultur og sport

Grønlands Rejsebureau ønsker også at fremme og bevare den grønlandske kultur og identitetsfølelse, gennem at støtte projekter og arrangementer med fokus på dette område.

Lokale sportsforeninger er en vigtig del af det Grønlandske samfund, der bidrager med at holde børn og unge aktive og er med til at knytte venskaber og relationer. Både lokalt og internationalt. Vi støtter gerne projekter eller arrangementer der fremmer sporten på alle niveauer.

Købe lokalt i Grønland

Som en del af Air Greenland Group er vi også forpligtet til Air Greenlands Purchase Agreement, som sikrer, at vores køb sker i overensstemmelse med FN Global Compact og vi er derfor socialt ansvarlige. Derudover er det også naturligt for Grønlands Rejsebureau, hvor det kun er muligt at vælge forretningspartnere og leverandører fra regionen. Således bidrager vi ikke alene økonomisk til samfundet, men vi hjælper også med at bevare job i landet. Vi hjælper med at udvikle og bevare færdigheder.

Det er værd at bemærke, at vi køber tøjet regionalt for vores medarbejdere og stræber efter at lave små og store køb i Grønland.

Vi har i de seneste år arbejdet hårdt på at markedsføre os mere i Grønland og især i de grønlandske medier. Dette er ikke kun for at blive bemærket, men også for at styrke og udvikle de grønlandske medier.

Sponsorater der gør en forskel

Hos Grønlands Rejsebureau ønsker vi at gøre en forskel med vores sponsorater. Vi støtter lokale tiltag i Grønland, der gør en forskel for børn og unge. Vi stiller krav til vores sponsorpartnere, så jo bedre projektet er beskrevet og evt. eksponeringsmuligheder, jo bedre kan vi vurdere jeres projekt. Vi støtter og sponsorerer lokale projekter.

Dette giver vi støtte til:

•   Projekter/aktiviteter i Grønland

•  Aktiviteter der gør en forskel for flest mulige børn og unge

NB:  Dette giver vi ikke støtte til:

Vi ønsker at så mange som muligt får gavn af vores tilskud og sponsorater og derfor giver vi heller ikke støtte til enkeltpersoners projekter. Vi giver ej heller bidrag til rejser, flybilletter, godstransport, hotelophold o.lign. til enkeltpersoner, virksomheder, foreninger el. institutioner.

Sådan søger du om et sponsorat

Er I en forening eller på anden måde en gruppe, der mener, at I har et projekt, der passer ind i ovenstående, så skriv til marketing@greenland-travel.dk. Beskriv projektet så godt som muligt og angiv også forventet størrelse på sponsorat. Husk at sende din ansøgning i god tid og mindst to måneder før.

•   Send jeres ansøgning i god tid, mindst to måneder før aktiviteten

•  Angiv ønsket sponsorat i beløb eller andet

•  Skriv hvem der er hovedansvarlig for den økonomiske del af projektet

•  Send din ansøgning til vores marketing afdeling på marketing@greenland-travel.dk